Het Bi-Ventiel Bos - Themabos over en voor mensen met dementie

Logo van het Bi-Ventiel Bos - Themabos over en voor mensen met dementie

Het Ventiel is een vzw die een buddywerking voor mensen met jongdementie organiseert. De buddy’s zijn vrijwilligers die mensen met jongdementie begeleiden tijdens allerlei activiteiten. Izegemse helpende handen vzw ondersteunt de werking van dit waardevolle project.

Op 7 oktober 2018 zijn we met enkele leden van Izegemse helpende handen ingegaan op de uitnodiging voor de inhuldiging van het "bi-ventiel" bos te Kruishoutem.

Met veel aandacht volgden we de toespraken van o.a. enkele bezielers van dit project en professor Vandenbulcke die een toelichting gaf over de stand van zaken aangaande het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot dementie.

Nadien werd het "bi-ventiel" bos officieel geopend en werden er de eigen gemaakte kunstwerken onthuld onder begeleiding van Xavier Taveirne.

Met zijn allen waren we heel erg onder de indruk van de manier waarop de buddy’s van het ventiel omgaan met de jong dementerenden.

De sfeer was er familiaal en positief, werkelijk een heel mooi initiatief, dat verder onze aandacht verdient.

Bekijk de website van het Ventielbos voor meer informatie.

Jubileum Helpende Handen

Medailles voor helpende Handen

In  1997 werd Helpende Handen vzw  opgericht ; 2017 is bijgevolg een jubileum jaar - onze 20ste verjaardag - een geschikt moment om eventjes naar buiten te komen.

Op  17 december 2017 werd het 20 jarig bestaan van Helpende Handen vzw gevierd ; tegelijk  een ideale gelegenheid om de 4 nog overlevende mede oprichters eens in de bloemetjes te zetten. We vermelden de heren Tillo Wyffels, Karel Vandeputte, Erik Vantomme en Jean Paul Van Severen.  Alle stichtende leden werden  geëerd en ontvingen een medaille, hen overhandigd door provincieraadslid  Marc Vanwalleghem.

Helpende Handen steunde de afgelopen jaren verschillende projecten voor welzijnswerk in de regio Izegem mede dank zij de materiële steun van de NV Cargill - een belangrijke werkgever in onze stad.

SaMENSpel was zo gastvrij ons uit te nodigen op hun locatie in de Ommegangstraat alwaar tevens een bezoekje kon worden gebracht aan de herinrichting van de badkamers in hun sociale appartementen, een project dat werd gerealiseerd mede dankzij onze financiële steun.

Wilt U meer informatie, klik hier.
 

't Koeterke

Inloophuis 't Koeterke, izegem

Inloophuis 't Koeterke, Izegem (onderdeel van CAW Centraal West-Vlaanderen) is een ontmoetingsruimte voor mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, zinvolle vrijetijdsbesteding, hulp bij moeilijkheden, in combinatie met materieel aanbod (televestiaire, wasgelegenheid). Onze VZW heeft in 2018 een volledige set tuinmeubilair geschonken teneinde hun terras gezellig in te richten.

Voor bijkomende info: klik hier.

TOV, Rumbeke

Psychosociaal Revalidatiecentrum - TOV, Rumbeke

Psychosociaal Revalidatiecentrum - TOV (Talenten Ontwikkelen tot Vaardigheden), Rumbeke.

Een multidisciplinair team begeleidt mensen (16+) met een psychiatrische problematiek om terug een volwaardige plaats in de maatschappij op te nemen.

Voor bijkomende info: klik hier.

saMENSpel

VZW saMENSpel, Izegem

VZW saMENSpel overkoepelt vier diensten:

  • Beschut wonen (wonen met ondersteuning)

  • Den Omgang (ontmoetings- en activeringscentrum),

  • Den Tatsevoet (werken met ondersteuning),

  • PZT Midden-West-Vlaanderen (Psychiatrische Zorg in een Thuissituatie).

Voor bijkomende info: klik hier.

Televestiaire

Ook mannen komen nu aan hun trekken in Televestiaire

Mensen helpen Mensen - Televestiaire, onderafdeling van VZW vrijwilligersnetwerk De Schakel - een autonome koepelorganisatie van verenigingen die met vrijwilligers werken - Roeselare

De doelstelling van vzw De Schakel is het ondersteunen van de vrijwilligers die werkzaam zijn in verschillende non-profit organisaties in de sociale sector, het coördineren (projectmanagement) van gezamenlijke acties in samenspraak met de aangesloten organisaties, coaching en ad hoc begeleiding en de hedendaagse visie op vrijwilligerswerk overbrengen. Voor alle medewerkers- vrijwilligers van de aangesloten initiatieven biedt De Schakel jaarlijks ook vormingsdagen aan.

Televestiaire biedt tegen zeer lage prijzen mooie en degelijke tweedehands kledij aan voor groot en klein, jong en oud en daarnaast ook klein huishoudelijk materieel.

Voor bijkomende informatie: klik hier.