Algemene Vergadering

Foto van de leden van het bestuur van de VZW Helpende Handen Izegem

Leden van de Algemene Vergadering

Tillo Wyffels, erevoorzitter

Eric Vandersteene, voorzitter

Frieda Brabant, ondervoorzitter

Tillo Kesteloot, secretaris

Anne Sophie Vandeputte, penningmeester

Griet Behaeghe

Jean-Paul Van Severen

Johan Vandezande

Karel Vandeputte, ere bestuurslid

Rieta Desmet

Dirk Ghijs